Žinynas

Gerbiami studentai.

Prieš suvedant duomenis į HUS duomenų bazę jūs turite teisingai užsiregistruoti sistemoje įvedant savo vardą, pavardę, pasirinkite teisingą studijų programos trumpinį, studijų formą ir kursą. Po šios registracijos į jūsų e. paštą bus atsiųstas slaptažodis, kurį vėliau galėsite pasikeisti.

Suvesdami informaciją apie herbariumą jūs turite pasirinkti kategoriją, kuriai bus priskiriami suvesti duomenys. Toliau suvedami įvairūs duomenys apie herbariumą. Tam naudojami keturi, skirtingus duomenis apie herbariumą, aprašantys langai („Bendra informacija“, „Duomenys“, „Vietovė“, „Kita informacija“). „Duomenų“ lange kiekviena eilutė pradedama rašyti didžiąja raide, lietuviškas šeimos ir augalo vardai rašomi mažąją raide. Iš vieno lango į kitą pereinama paspaudus mygtuką „Tęsti>>>”. Lange „Vietovė“ eilutėje „Radavietė“  pakartojami duomenys iš eilučių: „Miestas-Rajonas“, „Gyvenvietė“, „Saugoma teritorija“ (jei yra), augavietė ir gausumas pradedami rašyti mažąja raide. Lange „Kita informacija“ surinkimo ir apibūdinimo datos rašomos per brūkšnelį (pvz. 2012-09-08). Atidžiai pildykite informacijos laukelius, visi laukeliai pažymėti – * (žvaigždute) turi būti užpildyti. Jeigu nėra informacijos, kuri yra būtina laukelio užpildymui, įrašomas žodis „nėra“ (rašoma mažosiomis lietuviškomis raidėmis). Eilutės gale taško nededame.

Pastaba. Neužpildžius vieno ar kelių laukelių pažymėtų – * (žvaigždute), sistema neleis išsaugoti suvestų duomenų apie herbariumą. Tokiu atveju reikia peržiūrėti įvestus duomenis apie herbariumą ir įvesti trūkstamus duomenis.